Regulamin

 1. Twórcą atrakcji staje się osoba, która zgłosi ją w odpowiednim czasie, poprzez wypełnienie formularza na stronie tsuru-festival.pl i zostanie ona przyjęta przez koordynatora atrakcji.
 2. Zgłaszanie atrakcji odbywa się od 1 września 2016 do 21 października 2016, za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie.
 3. Twórca atrakcji zostanie poinformowany o jej przyjęciu bądź odrzuceniu w terminie do 2 tygodni od daty zgłoszenia atrakcji.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia danej atrakcji bez podania przyczyny.
  Atrakcje o tematyce erotycznej typu hentai, ecchi, yuri, yaoi i gore nie zostaną zaakceptowane.
  Twórcą atrakcji przysługują zniżki, które prezentują się następująco:
  1h atrakcji = 10 zł
  2h atrakcji = 25 zł
  3h atrakcji = 40 zł
  4h atrakcji 100% zniżki, czyli 60 zł
  Zniżki sumują się do 100%.
 5. Zniżki dotyczą paneli, warsztatów, pokazów. W przypadku wiedzówek, konkursów i larpów zniżka ta wynosi 10 zł za 1 godzinę atrakcji.
 6. Dodatkowo każdy twórca atrakcji, który prowadzi więcej niż 3h atrakcji, otrzyma ciepły posiłek!
 7. Atrakcja musi trwać minimum jedną godzinę zegarową, a maksymalnie 4h.
 8. W przypadku kiedy jedną atrakcję prowadzą dwie osoby, zniżki dzielą się pomiędzy obie osoby (np. zniżka po 5 zł na osobę za jedną godzinę atrakcji).
 9. Twórca konkursów, wiedzówek i innych atrakcji jest zobligowany do odebrania nagród PRZED swoimi atrakcjami w org roomie.
 10. Jeśli twórca atrakcji nie może przybyć z przyczyn losowych lub osobistych na konwent jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu najpóźniej tydzień przed konwentem.
 11. Odbiór zniżki będzie możliwy pod koniec konwentu bądź po odbytych atrakcjach. Taką chęć należy wcześniej zgłosić organizatorom.
 12. Każdy prelegent musi podać nr kontaktowy, który będzie wykorzystywany tylko podczas konwentu.
 13. Twórca atrakcji zobowiązany jest do opłacenia wejściówki przed konwentem. Atrakcje osób, które nie opłacą wejściówki w terminie, nie będą brane pod uwagę.
 14. Szybsze wpuszczenie na konwent twórcy atrakcji będzie możliwe tylko w szczególnych sytuacjach i po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu na adres: atrakcje@tsuru-festival.pl.
 15. Twórcy atrakcji, którzy nie ukończyli 18 lat, mają obowiązek okazania pozwolenia od rodziców.
 16. Twórca atrakcji zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminu konwentu.