Regulamin cosplay

 1. Udział w konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik, który opłaci bilet i dokona jego rezerwacji w systemie RAMIEL.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które tworzą stroje z mangi, anime, gier, filmów, komiksów lub zespołów muzycznych.
 3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w kategoriach: ‘najlepsza prezentacja indywidualna’, ‘najlepsza prezentacja grupowa’, ‘najlepszy strój’, jak również w kategorii ‘debiut’ oraz ‘nagroda publiczności’ (którą przyznaje publiczność poprzez głosowanie) .
 4. Jury ma prawo przyznać specjalne wyróżnienia.
 5. Każdy występ oraz strój ocenia niezawisłe jury, którego decyzja o wyborze zwycięzców jest niepodważalna.
  Zgłoszenia należy przesyłać na adres cosplay@tsuru-festival.pl.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, pseudonim, informację o postaci (imię/nazwa, z czego pochodzi), zdjęcie oryginału postaci, zapowiedź do występu i przewidywalny czas jego trwania, podkład muzyczny oraz wytyczne co do rozmieszczenia potrzebnych akcesoriów.
 7. Zmian do zgłoszenia (opisów, ścieżki dźwiękowej itp.) można dokonać do 31.10.2016 do godz. 20:00. Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Organizatora. Niezatwierdzone zmiany uznaje się za nieobowiązujące.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację przez organizatora nagrań video oraz zdjęć wykonanych podczas trwania konwentu oraz rozpowszechnianie ich w dowolnej formie. Jednocześnie każdy uczestnik może zażądać od Organizatora zaprzestania upubliczniania jego wizerunku w sytuacji, kiedy może to w istotny sposób naruszyć jego godność osobistą.
 9. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych przesłanych przez niego do Organizatorów konwentu.
 10. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie TJF 4 jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego całkowitą akceptacją.
 11. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia całego występu podczas próby konkursu, która zostanie przeprowadzona w godzinach określonych w planie atrakcji imprezy.
 12. Przed właściwym konkursem w kategorii „najlepszy strój” odbędzie się obowiązkowa runda jurorów, w trakcie której sędziowie będą mieli możliwość ocenienia jakości strojów, sposobu ich wykonania, historii powstania.
  Każda prezentacja sceniczna nie może trwać krócej niż 30 sekund oraz nie dłużej, niż 5 minut. Przekroczenie czasu w którąkolwiek stronę wymaga wcześniejszej zgody Organizatora.
 13. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po występach.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu i usunięcia uczestnika ze sceny, jeżeli jego zachowanie sceniczne naruszy przyjęte ogólnie normy moralne, będzie gorszące lub pogwałci prawa innych.
 15. Do dyspozycji zgłoszonych będzie scena, światła o różnorodnych barwach oraz nagłośnienie.