Jak wygląda dojazd?

Wysiadając na dworcu PKS w Katowicach kieruj się na dworzec PKP/Galerię Katowicką

Z Galerii Katowickiej/dworca PKP kieruj się na ulice Andrzeja

Z ulicy Andrzeja odjeżdżają autobusy firmy Inter Bus prosto pod szkołę w Rybniku.
Rozkład znajdziecie tutaj

W Rybniku wysiadacie na przystanku: Rybnik Bazylika, Po wyjściu z autobusu przejdź przez przejście a potem idź cały czas prosto, szkoła będzie po lewej stronie

Oto i wejście do na TSURU!