Regulamin wystawców

Regulamin Wystawców

§1. Definicje

1. Organizator – organizatorem konwentu jest Jaromir Rakowski.
2. Konwent – impreza kulturalno-rozrywkowa, która odbywa się w Rybniku.
3. Stoisko – miejsce, która Firma – osoba prawna lub osoba fizyczna – może wynająć na czas trwania Konwentu za ustaloną opłatą, na którym może sprzedawać swoje produkty.
4. Wystawca – firma, która wynajmuje Stoisko na czas trwania konwentu.

§2. Zgłaszanie stoisk

1. Zgłaszanie stoiska na Tsuru Japan Festival 2016 rozpocznie się 1 lipca 2016 r.
2. Zgłoszenie stoisk będzie odbywać się poprzez formularz na stronie internetowej pod adresem: http://tsuru-festival.pl. W zgłoszeniu wystawca zaznacza informację czy płatność za stoisko zostanie uiszczona przelewem czy na miejscu podczas trwania konwentu.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 października 2016 r.
4. Dnia 23 października wszystkie stoiska, które zostały zaakceptowane dostaną potwierdzenie, numer konta (jeżeli płatność przelewem) oraz kwotę do zapłaty wraz z mapką.
5. Koszt wynajęcia ławki szkolnej o wymiarach 130 cm x 50 cm na czas konwentu to 90 zł dla firm oraz 45 zł dla rękodzieł.
6. Maksymalna ilość ławek, którą można wynająć nie może przekroczyć 12.
7. W niektórych przypadkach ceny będą dostosowane indywidualnie.
8. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca dla własnego Stoiska wolnostojącego.
9. W zależności od ilości wynajętych ławek, zależy ilość darmowych wejściówek na konwent.
a. 1 ławka – 1 wejściówka
b. 2 ławki – 1 wejściówka
c. 3 ławki – 2 wejściówki
d. 4 ławki – 2 wejściówki
e. 5 ławek – 3 wejściówki
f. 6 ławek – 3 wejściówki
g. 8 ławek – 4 wejściówki
h. 10 ławek – 4 wejściówki
i. 12 ławek – 4 wejściówki
10. Dozwolone są trzy opcje płatności za stoisko:
a. Gotówką na miejscu – opłata jest pobierana przez Koordynatora Wystawców, Martynę Raszka.
b. Przelewem, w ciągu 7 dni od akceptacji stoiska – przelew na konto bankowe Organizatora.
11. Dodatkowe wymagania, takie jak: przedłużacz, prąd, etc. należy zaznaczyć w formularzu podczas zgłaszania stoiska lub poinformować e-mailem przed rozpoczęciem się imprezy. Podczas imprezy nie gwarantujemy dostępności wyżej wymienionych przedmiotów.
12. Wystawca ma obowiązek poinformować Organizatora o niepojawieniu się na konwencie do 7 dni przed jego rozpoczęciem.

§2. Pozostałe informacje

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia Stoiska bez podania przyczyny.
2. Organizator zapewnia Wystawcy miejsce noclegowe oraz pomieszczenie do przechowania towaru.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak kasy fiskalnej na Stoiskach. Odpowiednie rozliczanie się z Klientami, zależy tylko i wyłącznie w gestii Wystawcy.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za towar Wystawców pozostawiony bez opieki.
5. Organizator daje możliwość wysłania towaru kurierem za uprzednim porozumieniem stron.
6. Organizator wystawia rachunek uproszczony..
7. Organizator ma możliwość umieszczenia loga Wystawcy na stronie internetowej. W tym przypadku prosimy o załączenie loga w formularzu.

§3. Postanowienia końcowe

1. Wystawcy mają obowiązek uprzątnięcia Stoiska do godziny 14 w niedzielę.
2. Wystawcy mają obowiązek utrzymywania czystości na wynajętej powierzchni przez cały czas trwania imprezy.
3. Decyzję o rozmieszczeniu ławek i przydzieleniu miejsca podejmuje Organizator.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powielanie multimediów, które są chronione prawem autorskim oraz za sprzedaż produktów bez licencji.
5. Bilety, które są dostępne dla Wystawcy nie mogą zostać odsprzedane ani przekazane osobie trzeciej.
6. Wystawców obowiązuje również Regulamin Główny.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.